Webcarpet – Characters

Start-up from Barcelona who asked me to illustrate their promotional video to explain their services. For this case I created characters who represent the role of the customer, developer, designer and a funny mascot who represents the company.


Webcarpet és una Start-up de Barcelona que em va demanar il·lustrar el seu vídeo promocional per explicar els seus serveis. En aquest projecte vaig crear personatges que representen el paper del client, desenvolupador, dissenyador i una divertida mascota que representa l’empresa.

Client

Webcarpet