Personal comission

Personal order in which I had to portray a lover of karate and science fiction books.


Encàrrec personal. En el qual havia de retratar a un amant del karate i els llibres de ciència ficció.