Nestlé Food Tech Week

Food Republik innovation consultant dedicated to the Food Tech sector commissioned me to develop the image of the days of Nestlé Food Tech Week. A training and inspiration program for the different lines of business, focused on the sector and how new technologies are transforming the food industry.


Food Republik consultora d’innovació dedicada al sector de Food Tech em va encarregar el desenvolupament de la imatge de les jornades de Nestlé Food Tech Week. Un programa de formació i inspiració per a les diferents línies de negoci, centrat en el sector i com les noves tecnologies estan transformant la indústria alimentària.

Client
Nestlé