Munny Toy

Particular commission. I had to paint a Munny toy and turning it into a dark happy bunny psychopath.


Encàrrec particular. Vaig haver de pintar un Munny Toy i convertir-lo en un conill psicòpata feliç.


Client
Particular