Identitat

Commission which I had to illustrate the portraits of the employees. Identitat is a development apps company exclusive dedication to the world of mobility.


Encàrrec en que vaig il·lustrar els retrats dels empleats. Identitat és una empresa de desenvolupament d’apps amb exclusiva dedicació al món del mobility

Client
Identitat