Gesa – Catalogue

theroomrooms’ requested me to illustrate a new catalogue for Gesa. It shows their design service and label printing of the new Epson 7500 compared to the conventional process.


theroomrooms’ em van demanar que il·lustrés un nou catàleg per Gesa. Mostra el seu servei de disseny i impressió d’etiquetes de la nova Epson 7500 en comparació amb el procés convencional.


Client

Gesa