36 Days of Type

This is my participation in the 4th edition of 36 Days of Type. A project that invites Designers, Illustrators and Graphic Artists to express their particular view on letters and numbers of our alphabet. Participants are challenged to design a letter or number each day.


Aquesta és la meva participació en la 4a edició de 36 Days of Type. Un projecte que convida a dissenyadors, il·lustradors i artistes gràfics a expressar el seu punt de vista particular sobre lletres i números del nostre alfabet. Els participants tenen el repte de dissenyar una lletra o un nombre cada dia.